הלכות בישול בשבת

מתוך הלכות בישול לשבת  (ע"פ ס' ש"ע המקוצר).

כשם שמותר להתחיל כל מלאכה מערב שבת סמוך לכניסת השבת, אף־על־פי שהיא נמשכת ונגמרת מאליה בשבת, כמו־כן הוא דין הבישול על גבי אש מערב שבת הנמשך בשבת. אלא שחז"ל אסרו לבשל זולת באופנים מסויימים, כשיש חשש שמא יבואו לְחַתּוֹת (פי' לנענע) בגחלים בשבת כדי להבעירם לצורך השלמת הבישול או הרתחת המים:

וההמשך במילים פשוטות: בימינו אסור להשאיר את התבשיל על הגז אחר כניסת השבת מפני החשש שמא נטעה ונסובב את כפתור הגז בשבת. לכן מכסים את מקור האש בפלטה נחושת ואת כפתור הגז כדי שלא לטעות ולשנות את עצמת הגז. על פלטה חשמלית ניתן להמשיך את הבישול ללא חשש, במידה וזו פלטה שלא ניתן לשנות את חומה. לגבי תנור צריך לדאוג שלא יהיה ניתן/אפשר לשנות את חומו כאשר רוצים להשתמש בו לבישול לשבת.

את התבשיל יש ל"השהות" על הפלטה או בתוך התנור כאשר התבשיל "מבושל דה צרכו". מקובל להרתיח פעמם את החמין ואז ניתן לדעת רבים להניחו על הפלטה או התנור להמשך בישולו לשבת.